சிறுகதைப் போட்டியில் மூன்றாவது பரிசு பெற்ற கதை
1. சிறுகதை : புதிய சுவடுகள் – கே. கீதாலட்சுமி
இளைஞர்களுக்கு/மாணவர்களுக்கு…
2. சுயமுன்னேற்றப் பகுதி: ஒப்பிடாதே; முன்னேறு! – எஸ்ஸெல்.வி.மூர்த்தி
3. பணியும் நேர்மையும் – வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப.
4. மாணவர் சக்தி: காப்பி அடிக்காதே! ஒரிஜினலாக இரு! – சுவிர்
5. சுவாமிஜியின் பரிமாணங்களில் சில… – சுவாமி சேதனானந்தர்
6. நிவேதிதை 150 புத்தக வெளியீடு – ராஜமாதா
7. மாணவர் உலகம் : ஒரு மாணவனின் பார்வையில் விவேகானந்தர்
8. படக்கதை: மகாபுருஷர் சுவாமி சிவானந்தர் – சுவாமி அபவர்கானந்தர்
9. ஆசிரியர் உலகம்: கலைவடிவில் கல்வி – க. வெங்கடேசன்
10. ஹாஸ்ய யோகம்: தனி ஆவர்த்தனம்
பக்தர்களுக்கு / அன்பர்களுக்கு…
11. அண்ணலும் அன்னையும் – டாக்டர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்
12. ஆத்யா சக்தி ராதையாக அன்னை – மோகனா சூரியநாராயணன்
13. ஸ்ரீதர்மசாஸ்தா ஸ்துதி தசகம் – ப்ரம்ஹஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதர்
14. பொய்யா விளக்கு – சுவாமி பரமசுகானந்தர்
15. தீபம் துலங்கட்டும் – சுவாமி அபவர்கானந்தர்
16. நியாய தரிசனம்- சுவாமி நீலமாதவானந்தர்
17. கிழக்கு வங்காளம் உனக்குத்தான்!
DownloadButton3

Right Click the Download Button and “Save Link as” to download the PDF Issue

16