சிறப்பு உபன்யாசம்: திருப்பாவை
நிகழ்த்துபவர்: உபன்யாச வித்தகர், கலைமாமணி கல்யாணபுரம் ஆர். ஆராவமுத்தாச்சாரியார்
நாள்: டிசம்பர் 17 முதல் 31 வரை
இடம்: சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் அரங்கம் (ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மடம், சென்னை)
நேரம்: காலை 7 மணி முதல் 8.30 மணி வரை

அனைவரும் வருக!!

1