23.07.2017 – Sunday
05.00 am : Mangala Arati at Universal Temple
05.05 am : Thirupalliyezhuchi – Swami Yogirajananda
05.20 am : Temple Ula Sangeerthanam – Swami Nilamadhavananda
05.50 am : Yoga & Guided Meditation
07.00 am : Breakfast
08.00 am: Group Discussion with Swamis of the Math
09.15 am : Devotees Joint Nama Japam
09.20 am : Reading from Sri Sarada Devi Anbu Mozhigal
09.25 am : Vivekanandar Kanda Sri Ramakrishnar – Swami Ragaveshananda
10.00 am : Tea
10.15 am : Bhajan – Vidyamandir Students
11.00 am : Devotees Seminar: Swami Vivekanandar Bhakthargalidam Edirparpathu Karma Yogame! Jnana Yogame! – Swami Vimurtananda
12.00 pm : Lunch Prasad
01.00 pm : Group wise Uzhavaarappani at Math Premises
01.45 pm : Bhajan – Selvi Mathumitha
02.45 pm : Drama – Vivekananda Youth Form
03.15 pm : Baktharkalin Anubava Pakirvu – Yatiswari Krishnapriya Amba
04.30 pm : Tea
05.00 pm : Sri Ramakrishna Bhakta Vijaya Saptaham – Sri Balaji Bhagavathar
06.15 pm : Arati
07.00 pm : Bhajan – Swami Gunasagarananda
08.45 pm : Dinner Prasad

0