ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் – வினாடி வினா

பகவான் ஶ்ரீராமகிருஷ்ணர் எவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளையும் வாழ்ந்தார் என்பதைக் காட்டும் நூல் ‘ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’. உலகெங்குமுள்ள லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த நூலை அன்றாடம் வாசித்துப் பயன்பெறுகிறார்கள். அந்த வாய்ப்பையும் அருளையும் நீங்களும் பெறுவதற்கான ஒரு பயிற்சி.

ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளிலிருந்து குறிப்பிட்ட பகுதிகளிலிருந்து, பிரதி வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, 10 கேள்விகள் கேட்கப்படும். அதற்கான பதில்களை இணையத்திலேயே நீங்கள் வழங்கலாம். அமுதமொழிகளில் உங்களுக்குள்ள பரிச்சயத்தையும் பக்தியையும் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இது நிச்சயம் உதவும்.

தொடர்ச்சியாக 3 மாதம் இந்தத் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்பவர்களுக்குச் சிறந்த நூல்கள் (Digital) பரிசாக வழங்கப்படும்.

Click the “Test No.” below for archives of earlier quizzes

Test 1 - 10Test 11 - 20Test 21 - 30Test 31 - 40Test 41 - 50
Test 1 Test 11 Test 21 Test 31 Test 41
Test 2 Test 12 Test 22 Test 32 Test 42
Test 3 Test 13 Test 23 Test 33 Test 43
Test 4 Test 14 Test 24 Test 34
Test 5 Test 15 Test 25 Test 35
Test 6 Test 16 Test 26 Test 36
Test 7 Test 17 Test 27 Test 37
Test 8 Test 18 Test 28 Test 38
Test 9 Test 19 Test 29 Test 39
Test 10 Test 20 Test 30 Test 40
14