1. Namasankeerthanam by Vittal Das Maharaj
2. Violin Concert by Dr M.Lalitha & M.Nandini
3. “Shiva Leela” – Sangeetha Upanyasam by Sengalipuram Brahmasri Damodara Deekshithar