மாணவர்களுக்கு… / இளைஞர்களுக்கு…

 1. சுவாமிஜி தந்த பயிற்சி – சுவாமி அப்ஜஜானந்தர்
 2. விடை எழுதிப் பரிசை வெல்லுங்கள்
 3. வீரமங்கையரின் வீரவரலாறுகள்: ஹாடி ராணி – மோகனா சூரியநாராயணன்
 4. மாணவர் சக்தி : அன்னை தெரசா போல் நம் நாட்டில் உள்ளார்களா? – சுவிர்
 5. சுய முன்னேற்றப் பகுதி: தொழில் கண்ணியம் காத்த கோத்ரெஜ் – எம்.பைரவசுப்பிரமணியம்
 6. எதற்கு மரண தண்டனை, தெரியுமா? – வீரமணி வீராசாமி
 7. சுயமதிப்பு (Skill Geneie – 3)
 8. ஒரு தேச பக்தரின் நினைவலைகளிலிருந்து…. – ராஜமாதா
 9. இது காலத்தின் கட்டாயம் – டாக்டர் ஏ.பி.ஜெ.அப்துல் கலாம்
 10. ஆசிரியர் உலகம் : அவனது பதில் – எம்.பைரவசுப்பிரமணியம்

அன்பர்களுக்கு… / பக்தர்களுக்கு…

 1. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உங்களை அழைக்கிறார் – கிரீஷ் சந்திரகோஷ்
 2. விஜய தீபம் : நீர் இல்லாமல் நீ(வி)ர் இல்லை
 3. ஸ்ரீகிருஷ்ண லீலைகள் ஆதர்சமும் ஆராதனைகளும் – பிரம்மஸ்ரீ சாமவேதசண்முக சர்மா
 4. தூய அன்னையும் பிருந்தாவனமும் – குருதாசன்
 5. ஓ, கிரிதரநாகர்! – க.ஜெயராமன்
 6. அத்திபோல் பூத்த அத்திவரதர் – சுவாமி அபவர்கானந்தர்
 7. சீடர்களுக்கிடையேயான அன்பு
 8. நீர் மேலாண்மை – ரமணி குமார்
 9. இறைவனுக்கு நன்றி – சாரு சந்திரன்
 10. ஸ்ரீக்ருஷ்ண த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம்
 11. குமாரி பாட்டி – சுவாமி நீலமாதவானந்தர்

                      

Subscribe and Download Digital version of Ramakrishna Vijayam on your PC/Mac/Android/Apple mobile device

All Magzter subscribers will be displayed a download link (shown in the Magzter issue – Table of contents page) for a free PDF file for this issue.

6