பொருளடக்கம்
5 அமைதியற்ற உலகிற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமைதியான செய்தி -சுவாமி சர்வப்ரியானந்தர்
8 நோயை விரட்டும் மந்திரம்
– சுவாமி ஆசுதோஷனந்தர்
11 விஜயதீபம்: நடைகள் திறந்தே உள்ளன!
12 யார் ஆன்மிகவாதி?
– ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர்
14 தியானம் என்பது என்ன?
– சுவாமி பாஷ்யானந்தர்
18 துறவி செய்த பாவம் – பேராசிரியர் எ.சோதி
19 எல்லோரும் இப்போது சமமே!
– டாக்டர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்
20 உன் எதிர் காலம் இப்போது உன்னிடமே!
– தத்தாத்ரேயன்
22 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமி விவேகானந்
தரின் கண்டுபிடிப்புகள்-10
– சுவாமி பஜனானந்தர்
26 ஓவியம் : மணியம் செல்வன்
28 வினை கெடுவது எப்படி?
– சுவாமி அபவர்கானந்தர்
30 காடுகளைக் காப்போம்; பல்லுயிர்
பேணுவோம்! – அமிர்தன்
34 பணக்காரனின் பிள்ளை
– நல்லி குப்புசாமி செட்டி
35 சின்னச் சின்ன தகவல்கள்
36 நேயமிக்க மனிதர்கள் – க.வெங்கடேசன்
39 மக்கள் மாற வேண்டும்
– சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
40 எம்மதமும் எம் மதமே! – மாலன்
43 தூய்மைக் காவலர்களுக்குப் பூஜை!
– சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
44 ஸ்ரீசரஸ்வதி தியான ஸ்லோகங்கள்
45 உடல் நலத்திற்கான வழிவகைகள்
– அண்ணங்கராசாரிய சுவாமிகள்
46 படக்கதை : பண்டிதரை மன்னித்த சிறுவன்
50 ஹாஸ்யயோகம்: லாலுவின் அந்தப் பாட்டு

                      

Subscribe and Download Digital version of Ramakrishna Vijayam on your PC/Mac/Android/Apple mobile device

All Magzter subscribers will be displayed a download link (shown in the Magzter issue – Table of contents page) for a free PDF file for this issue.
DownloadButton3

Right Click the Download Button and “Save Link as” to download the PDF