Swami Turiyananda Jayanti Lecture by Swami Gautamananda ji Maharaj on January 11th 2017 at Sri Ramakrishna Math, Chennai.