Nama Sankirtanam by Vittaldas Maharaj on Vivekananda Navaratri Day 3 at Vivekananda House, Chennai on 8th February 2018.

1